O nas

Tři domy a dvůr

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Babka & Šuchma (DUR+DSP, DPS)
Místo: Ostravice
Status: Studie, DUR+DSP, DPS, v realizaci
Rok: 2017 - současnost

Koncepce se sestává ze tří objektů a nádvoří. Trojúhelníková část parcely vymezená hranicemi pozemku a potokem je poměrně malá a objemný provoz zázemí údržby se na ni vejde jen při vhodném řešení. Proto je provoz rozdělen do tří objektů. První objekt - Hala je jednopodlažní skeletový objekt cca 11 m široký a 34 m dlouhý. Hala je přisazena svoji delší stranou k hraně pozemku. Druhý objekt - objekt dílen a zázemí údržby je dvoupodlažní skeletový objekt 7,4 m široký a 23 m dlouhý a je nasazen svoji podélnou osou kolmo k hale a delší stranou k příjezdové cestě. Mezera mezi objekty bude sloužit jako brána. Kompozici objektů uzavírá třetí objekt, který se skládá z hospodářství sypkých hmot, myčky na strojovou techniku a malé benzínové stanice. Toto příslušenství je určeno jednotnou podobou a v bloku dlouhém 21,7m a širokém 5 m je umístěno podélně s hranou potoka. Celková kompozice je tedy uzavřená jako dvůr. Právě otevření objektů směrem do dvora umožňuje účelné využití malého prostoru. Objekty jsou bariérové, ke svému okolí se otáčí zády, a provoz ve dvoře tak nebude vizuálně vnímatelný z golfového hřiště ani z okolních pozemků určených v budoucnu k výstavbě rodinných domů.

Architektonické a materiální řešení haly je chápáno jako jednoduchý dům pro uskladnění techniky. Objem objektu je tvořen požadavkem na uskladnění určitého počtu techniky a její nejvyšší výškou. Fasády objektu jsou tvořeny ze skládaných dřevěných desek, spáry mezi deskami budou překrývat lišty, tyto budou plastizovat výraz, dodávat objektu přiměřené měřítko a jemnost, navíc se jedná o klasický řemeslný detail používaný v okolí, který chrání deskový materiál proti hnilobě ve spárách. Po obvodu je vedena kordonová římsa rozdělující objekt po výšce. Střešní římsa je vykonzolovaná, aby chránila dřevo od stékající vody. Římsa je nasazena na atice, objekt se tedy jeví jako stavba s plochou střechou, za atikami je ale střecha sedlová s mírným sklonem. Osvětlení objektu zajišťuje soustava střešních světlíků, uzavřen hliníkovými vraty. Druhý objekt je menší dvoupodlažní. Obsahuje kancelář vedoucího provozu, opravnu, lakovnu, sklady a šatny zaměstnanců. Objekt je krytý sedlovou šikmou střechou s vlnitým plechem. Fasády jsou pojednány totožným způsobem, jako v případě haly pro sjednocení výrazu celku. Skladovací kóje budou z monolitického betonu do bednění z desek a přístřešek pro techniku a benzínovou stanici bude mít lehkou kovovou konstrukci a lehkou plochou střechu.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas

Tři domy a dvůr

Team: Martin Šilhan, Jiří Papoušek, Babka & Šuchma (DUR+DSP, DPS)
Místo: Ostravice
Status: Studie, DUR+DSP, DPS, v realizaci
Rok: 2017 - současnost

Koncepce se sestává ze tří objektů a nádvoří. Trojúhelníková část parcely vymezená hranicemi pozemku a potokem je poměrně malá a objemný provoz zázemí údržby se na ni vejde jen při vhodném řešení. Proto je provoz rozdělen do tří objektů. První objekt - Hala je jednopodlažní skeletový objekt cca 11 m široký a 34 m dlouhý. Hala je přisazena svoji delší stranou k hraně pozemku. Druhý objekt - objekt dílen a zázemí údržby je dvoupodlažní skeletový objekt 7,4 m široký a 23 m dlouhý a je nasazen svoji podélnou osou kolmo k hale a delší stranou k příjezdové cestě. Mezera mezi objekty bude sloužit jako brána. Kompozici objektů uzavírá třetí objekt, který se skládá z hospodářství sypkých hmot, myčky na strojovou techniku a malé benzínové stanice. Toto příslušenství je určeno jednotnou podobou a v bloku dlouhém 21,7m a širokém 5 m je umístěno podélně s hranou potoka. Celková kompozice je tedy uzavřená jako dvůr. Právě otevření objektů směrem do dvora umožňuje účelné využití malého prostoru. Objekty jsou bariérové, ke svému okolí se otáčí zády, a provoz ve dvoře tak nebude vizuálně vnímatelný z golfového hřiště ani z okolních pozemků určených v budoucnu k výstavbě rodinných domů.

Architektonické a materiální řešení haly je chápáno jako jednoduchý dům pro uskladnění techniky. Objem objektu je tvořen požadavkem na uskladnění určitého počtu techniky a její nejvyšší výškou. Fasády objektu jsou tvořeny ze skládaných dřevěných desek, spáry mezi deskami budou překrývat lišty, tyto budou plastizovat výraz, dodávat objektu přiměřené měřítko a jemnost, navíc se jedná o klasický řemeslný detail používaný v okolí, který chrání deskový materiál proti hnilobě ve spárách. Po obvodu je vedena kordonová římsa rozdělující objekt po výšce. Střešní římsa je vykonzolovaná, aby chránila dřevo od stékající vody. Římsa je nasazena na atice, objekt se tedy jeví jako stavba s plochou střechou, za atikami je ale střecha sedlová s mírným sklonem. Osvětlení objektu zajišťuje soustava střešních světlíků, uzavřen hliníkovými vraty. Druhý objekt je menší dvoupodlažní. Obsahuje kancelář vedoucího provozu, opravnu, lakovnu, sklady a šatny zaměstnanců. Objekt je krytý sedlovou šikmou střechou s vlnitým plechem. Fasády jsou pojednány totožným způsobem, jako v případě haly pro sjednocení výrazu celku. Skladovací kóje budou z monolitického betonu do bednění z desek a přístřešek pro techniku a benzínovou stanici bude mít lehkou kovovou konstrukci a lehkou plochou střechu.